ทนายความของเรา

นายอัศวิน ทองขาว ผู้เป็นทนายความ ได้ก่อตั้งบริษัท อัศวินไทยแอททอร์นี่ย์ จำกัด ขึ้นมาเพื่อให้บริการลูกความชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยได้รวบรวมทนายความผู้มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองกับปัญหาของลูกความ ทำให้สามารถให้บริการทางกฎหมายได้ครบทุกรูปแบบ ปัจจุบันบริษัทสามารถดูแลและช่วยเหลือ ลูกความชาวไทย ชาวญี่ปุ่น ชาวเยอรมัน ชาวฝรั่งเศส และจีน โดยบริหารงานภายใต้คดีที่ว่า “เราจะไม่หยุดพัฒนาตนเอง เพื่อประโยชน์ของลูกความ”

             นายอัศวิน ทองขาว ผู้ก่อตั้งสำนักงาน

    ปุ่มโทรด่วน

Visitors: 336,982