บังคับคดี คืออะไร

บังคับคดี คืออะไร?

เมื่อการไปศาลแล้วคดีเสร็จสิ้นลง ศาลก็จะมีคำพิพากษา หากศาลพิพากษาประการใดก็ต้องเป็นไปตามนั้น เช่น ถ้าศาลพิพากษาให้ชำระหนี้ ชำระเงินค่าเสียหาย ศาลก็จะกำหนดจำนวนเงินตามที่เห็นสมควร หรือ พิพากษาให้จำเลยปฏิบัติประการใด ก็ต้องทำตามนั้น

ถ้าเป็นการพิพากษาให้ชำระหนี้ ชำระเงิน จำเลยก็เพียงแต่นำเงินไปวางไว้ที่ศาล แต่ถ้าผู้นั้นทำเฉยเสีย จะต้องมีการบังคับกันเรียกว่า “บังคับคดี” เช่น กรณีศาลพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินให้เราแต่จำเลยเพิกเฉย เราก็นำคำพิพากษาไปแสดงที่สำนักงานที่ดินเพื่อให้เจ้าพนักงานจดทะเบียนโอนใส่ชื่อมาเป็นของเราได้ หรือ ถ้าเป็นเรื่องการชำระหนี้ การบังคับคดีก็คือการยึดทรัพย์

คำว่ายึดทรัพย์ ออกจะดูน่าตกใจไปบ้าง แต่เป็นเรื่องต้องทำ มิเช่นนั้นการพิพากษาคดีก็ไม่มีความหมายหรือผลบังคับ

เมื่อยึดทรัยพ์มาแล้วก็นำมาขายเอาเงินมาใช้หนี้ ถ้ามีเงินเหลือก็คืนไป ถ้าขายแล้วยังได้เงินไม่พอก็หาทรัพย์มายึดมาขายอีก ทำอย่างนี้ได้เป็นเวลา ๑๐ ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา

แต่นึกจะยึดก็ลุกมายึดเองไม่ได้ การยึดทรัพย์จะต้องทำผ่านเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยเจ้าพนักงานเองจะเดินไปหยิบไปฉวยมาเลยก็ไม่ได้ จะต้องออกหมายอีกเช่นกัน

                                                                         ทนายอัศวิน

Visitors: 348,002