ศาลพิพากษาให้ชนะคดีแล้วควรทำอย่างไร

เมื่อศาลพิพากษาให้ท่านชนะคดีแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญคือการบังคับคดีเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ศาลตัดสิน ซึ่งมีวิธีการดังนี้

  1. ยื่นคำร้องขอบังคับคดี - ให้ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีคำพิพากษาภายใน 10 ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด โดยแสดงหลักฐานคำพิพากษาและบอกวิธีการที่จะบังคับคดี
  2. ศาลออกหมายบังคับคดี - เมื่อศาลได้รับคำร้อง จะออกหมายบังคับคดีส่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการต่อไป
  3. เจ้าหน้าที่ดำเนินการบังคับคดี - อาจยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา นำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์ตามจำนวนในคำพิพากษา
  4. กรณีลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้ - ถ้าลูกหนี้มีทรัพย์สินแต่ไม่ยอมชำระ เจ้าหนี้อาจร้องขอให้ศาลออกหมายจับกุมลูกหนี้ฐานละเมิดอำนาจศาล ถ้าลูกหนี้หลบเลี่ยงก็สามารถประกาศจับได้
  5. เจรจาหลังคดีถึงที่สุด - คู่ความอาจตกลงผ่อนชำระหนี้ตามคำพิพากษาเป็นงวดๆ เพื่อลดภาระของลูกหนี้ลงบ้าง

ทั้งนี้ควรปรึกษาและให้ทนายความช่วยดำเนินการบังคับคดี เพื่อให้การบังคับคดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ผลตามคำพิพากษาของศาลครับ ไม่ควรนิ่งนอนใจหลังชนะคดี เพราะยังต้องดำเนินการอีกหลายขั้นตอนกว่าจะได้รับผลตามสิทธิที่พึงได้โดยสมบูรณ์

Visitors: 348,002