ประกาศ/บทความ


 • ภาพบทความ๑.jpg
  เมื่อตกเป็นผู้ต้องหา หรือ จำเลยในคดีอาญาควรทำอย่างไร แม้รัฐธรรมนูยฉบับปัจจุบันจะประกันสิทธิเสรีภาพของคนเราไว้รวมทั้งกำหนดเอาไว้ว่า ห้ามจับกุม คุมขัง ตรวจค้นตัวคน หรือกระทำการใดอันก...

 • interactive-banner-color-pic-33.jpg
  บังคับคดี คืออะไร? เมื่อการไปศาลแล้วคดีเสร็จสิ้นลง ศาลก็จะมีคำพิพากษา หากศาลพิพากษาประการใดก็ต้องเป็นไปตามนั้น เช่น ถ้าศาลพิพากษาให้ชำระหนี้ ชำระเงินค่าเสียหาย ศาลก็จะกำหนดจำนวนเงิ...

 • ศาลฎีกา.jpg
  เขียนอุทธรณ์ ฎีกา อย่างไรให้ชนะคดี? คำพิพากษาผูกพันคู่ความให้ต้องปฏิบัติตาม ผลแพ้ชนะตามคำพิพากษาย่อมเกิดทั้งความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ซึ่งคู่ความมีความต้องการอุทธรณ์ ฎีกา เพื่อให้ผล...

 • ฝึกงาน.jpg
  รับนักศึกษาฝึกงาน หลายอัตรา เหมาะสำหรับนักศึกษากฎหมาย หรือ ผู้ฝึกอบรมใบอนุญาตว่าความกับสภาทนายความ ที่ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานทางด้านกฎหมาย อาทิ กระบวนพิจารณาในชั้นศาล การจดท...

 • 310x180 สัญญาก่อนสมรส.jpg
  สัญญาก่อนสมรส (Prenuptial Agreement)คือเอกสารที่ทำขึ้นระหว่างคู่สมรสก่อนที่จะจดทะเบียนสมรส ภายในสัญญานี้จะมีข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสทั้งสองฝ่าย สัญญานี้มีความสำคัญเน...

 • 310x180 5 สิ่งในการร่างสัญญา.jpg
  5 องค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีในร่างสัญญาข้อตกลงของคุณ ยินดีต้อนรับสู่คู่มือสำคัญในการร่างสัญญาข้อตกลงที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ฟรีแลนซ์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัม...

 • 310x180 10 เรื่องที่ควรปรึกษาทนาย.jpg
  "10 เรื่องที่ควรปรึกษาทนายความ" ในชีวิตประจำวัน เราอาจเผชิญกับปัญหาทางกฎหมายโดยไม่ทันตั้งตัว ซึ่งหลายครั้งเราไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง การปรึกษาทนายความผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นทางออก...

 • 310x180 ชนะคดีควรทำอย่างไร.jpg
  เมื่อศาลพิพากษาให้ท่านชนะคดีแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญคือการบังคับคดีเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ศาลตัดสิน ซึ่งมีวิธีการดังนี้ ยื่นคำร้องขอบังคับคดี - ให้ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีคำพิพากษาภาย...
Visitors: 349,344