บริการร่างสัญญา

 

รับปรึกษากฎหมาย - ตรวจและร่างสัญญาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เราให้คำปรึกษากฎหมายท่านในการทำนิติกรรมต่างๆ เพื่อให้สัญญาของท่านตรงตามวัตถุประสงค์ของท่านและบังคับใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น

สัญญาเช่าอาคาร (Building Lease Contract)
สัญญาจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (Agree to Sell Land with Structure)
สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (Condominium Unit Sales Agreement)
สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง (Construction Contract)
สัญญาหุ้นส่วน (Business Partnership)
สัญญาจ้างแรงงาน (Employment Contract)
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing Agreement)
สัญญาแฟรนไชส์ (Franchising Agreement)

 

ตัวอย่าง ร่างสัญญา (ไทย/อังกฤษ) คลิกที่นี่

ท่านสามารถโทรปรึกษา หรือ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านช่องทางการติดต่อของเรา เพื่อสอบถามค่าบริการได้

ติดต่อทนายความเพื่อสอบถามค่าบริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 099-615-5619

 

หรือ 

Visitors: 336,982