ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท

 

บริษัทที่ปรึกษากฎหมายของเรา พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดและผู้ช่วยที่ไว้ใจได้ในทุกสถานการณ์ ด้วยทีมที่ปรึกษามืออาชีพที่มากประสบการณ์และเชี่ยวชาญในทุกสาขากฎหมาย ไม่ว่าท่านจะต้องการคำปรึกษาเบื้องต้น การวางกลยุทธ์เชิงรุก หรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เราพร้อมให้คำแนะนำและยืนเคียงข้างท่านในทุกย่างก้าว เพื่อนำพาไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอย่างสันติและยั่งยืน

 

จุดเด่นของบริการที่ปรึกษากฎหมายจากเรา มีดังนี้

 

  1. ที่ปรึกษาระดับแนวหน้าที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
  2. เข้าใจบริบทของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี
  3. เจาะลึกทุกปัญหาอย่างตรงจุด พร้อมเสนอทางออกที่สร้างสรรค์และได้ผล
  4. บริการครอบคลุมทุกแขนงกฎหมาย ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ร่างสัญญา ไกล่เกลี่ย ว่าความ จนถึงบังคับคดี
  5. พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด ในราคาที่เป็นธรรมและคุ้มค่า

 

ไม่ว่าคดีของท่านจะซับซ้อนหรือละเอียดอ่อนเพียงใด เราเชื่อมั่นว่าทุกปัญหาล้วนมีทางออก หากได้รับคำปรึกษาที่ถูกต้องและการดำเนินการอย่างเหมาะสม ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา เราจะช่วยให้ท่านเห็นถึงทางเลือกและโอกาสใหม่ๆ ที่อาจมองข้ามไป พร้อมวางแผนป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านและธุรกิจในระยะยาว

 

อย่ารอให้ปัญหากฎหมายบานปลายจนยากต่อการควบคุม ติดต่อเราได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อขอรับคำปรึกษาเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้เราเป็นเกราะป้องกันและดาบที่จะปกป้องสิทธิของท่านในทุกสนามต่อสู้ ด้วยบริการระดับพรีเมียมและความใส่ใจในทุกรายละเอียด ท่านจะได้พันธมิตรที่ซื่อสัตย์และไว้ใจได้ในทุกสถานการณ์ นั่นคือคำสัญญาจากเราสู่ท่าน

 

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำหน่วยงาน องค์กรของรัฐ และ เอกชน ในงานด้านกฎหมายให้คำปรึกษาแนะนำและข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการร่างกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติคำสั่ง และเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ ดำเนินการบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องสิทธิหน้าที่และข้อผูกพัน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้ ผู้บริหารทราบ สนับสนุนและประสานงานกับทนายความของ องค์กรเกี่ยวกับการเตรียมคดีฟ้องร้องในศาล

ลักษณะของงานที่ทำ 
       1. ให้คำแนะนำแก่หน่วยงาน หรือองค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของเอกชนในด้านกฎหมาย
       2. ให้คำแนะนำ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติคำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ เอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ
       3. ร่างพระราชบัญญัติและเอกสารทางกฎหมายตามที่องค์กรหรือหน่วยงานต้องการ
       4. ตีความเรื่องสิทธิหน้าที่และข้อผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ ให้ฝ่ายจัดการระดับสูงสุดทราบ
       5. ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ทนายความประจำสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับการว่าความคดีต่าง ๆ ในศาล

       ที่ปรึกษาทางกฎหมายของเราผ่านการทำงานทางด้านกฎหมายมานานพอที่จะให้คำปรึกษาทางกฎหมายในหน่วยงานนั้นๆได้ เป็นผู้ที่มีความชำนาญ  การบัญชี และภาษีอากร 

 

Visitors: 345,701