โนตารีพับบลิค

ในโลกของการทำธุรกรรมและสัญญา ความน่าเชื่อถือถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การรับรองเอกสารโดยโนตารีพับบลิค จึงกลายเป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้ เพื่อยืนยันความถูกต้อง ความชอบธรรม และผลผูกพันทางกฎหมายของเอกสารสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสัญญา หนังสือมอบอำนาจ พินัยกรรม ใบรับรองการทำงาน หรือเอกสารอื่นๆ อีกมากมาย

สำนักงานโนตารีพับบลิคของเรา พร้อมให้บริการรับรองเอกสารอย่างครบวงจร โดยโนตารีพับบลิคที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยความเป็นมืออาชีพ รวดเร็ว และเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด เราจะช่วยให้เอกสารของท่านมีความสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ และพร้อมใช้งานได้จริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตรงตามมาตรฐานสากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริการของเรามีความโดดเด่น ดังนี้

  1. โนตารีพับบลิคผู้มากประสบการณ์ เข้าใจกฎหมายและภาษาเอกสารเป็นอย่างดี
  2. มีบริการแปลเอกสารโดยนักแปลมืออาชีพ เพื่อความถูกต้องของเนื้อหา
  3. สามารถเซ็นรับรองนอกสถานที่ได้ ตามความสะดวกของลูกค้า
  4. การันตีความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลอย่างเข้มงวด
  5. ค่าบริการย่อมเยา โปร่งใส ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ซ่อนเร้น

ในยุคที่การทำธุรกรรมข้ามพรมแดนเป็นเรื่องปกติ การมีเอกสารที่ถูกรับรองโดยโนตารีพับบลิคจะช่วยลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธหรือตั้งคำถามจากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงิน บริษัทประกัน ตัวแทนจำหน่าย หรือแม้แต่ทางราชการ เอกสารที่มีตราประทับของโนตารีพับบลิคจะเป็นหลักฐานที่หนักแน่น ที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของท่านในทางกฎหมายได้เป็นอย่างดี

อย่ามองข้ามความสำคัญของการรับรองเอกสารต่อไป จงวางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของธุรกิจและการใช้ชีวิตของท่าน แค่ติดต่อเรา เราพร้อมให้บริการด้วยใจและดูแลเอกสารสำคัญของท่านเสมือนของเราเอง เราเชื่อมั่นว่าท่านจะได้รับบริการที่เหนือความคาดหมาย และเอกสารที่ออกมาจะมีคุณภาพสูงสุด พร้อมใช้งานได้จริงในทุกสถานการณ์ นี่คือคำมั่นสัญญาจากเราถึงท่าน

โนตารีพับบลิค คือ การรับรองเอกสารหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านกฎหมายทางแพ่งโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติและได้รับอนุญาตให้กระทำการรับรองได้ตามกฎหมาย
ทุกวันนี้การติดต่อสื่อสารทำธุรกิจธุรกรรมและนิติกรรมต่างๆของคนที่อยู่ห่างไกลกันคนละประเทศเช่นนี้ ความจำเป็นต้องส่งเอกสารไปมาเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจนั้นๆรวมถึงความจำเป็นที่ต้องมีการแปลเอกสารภาษาเพื่อให้เข้าใจและให้ใช้บังคับได้จึงจำเป็นที่ต้องมีผู้ที่มีความรู้ดีและมีผู้ยอมรับนับถือมาเป็นผู้รับรองในความมีอยู่จริงของเอกสารความถูกต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของเอกสารรวมถึงความแท้จริงของเจตนาของผู้ที่ลงนามในเอกสารเมื่อผู้รับรองได้รับรองแล้วและได้ส่งไปใช้ในอีกประเทศหนึ่งผู้รับก็จะเกิดความมั่นใจแม้ว่าเอกสารนั้นตนอาจจะไม่ได้มีส่วนทำขึ้น และไม่ได้ลงนามต่อหน้าตนเองก็ตาม
เช่น คนญี่ปุ่นจะขายบ้านแต่ตนเองอยู่ในประเทศไทยโดยต้องการที่จะมอบอำนาจให้ทนายความของตนที่ประเทศญี่ปุ่นจัดการให้และลงนามในหนังสือมอบอำนาจ เช่นนี้ ทางฝ่ายผู้ซื้อจะแน่ใจได้อย่างไรว่า ผู้ขายได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจนั้นจริง เป็นผู้ขายที่แท้จริงและลงนามในหนังสือมอบอำนาจจริง กรณีเช่นนี้Notarypublicในประเทศไทยจะเป็นผู้ที่เข้ามารับรองความถูกต้องของหนังสือมอบอำนาจและรับรองลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจให้ด้วย
 
ตัวอย่างเอกสารที่ควรรับรองลายมือชื่อ (เพื่อใช้ที่ต่างประเทศ) หนังสือมอบอำนาจ หนังสือรับรองบริษัท พินัยกรรม เอกสารทางราชการต่างๆ เป็นต้น
 
 
Visitors: 348,002