ว่าความคดีแพ่งและอาญา

การบริการด้านกฎหมาย

  • รับว่าความคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไป 
  • รับปรึกษากฎหมาย ให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆ 
  • รับเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประนีประนอมยอมความ เพื่อระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นต้น

รับว่าความคดีแพ่ง
เช่น คดีบัตรเครดิต คดีเช่าซื้อ คดีกู้ยืมเงิน คดีจ้างทำของ คดีจำนองค้ำประกันหนี้ คดีล้มละลาย (รับเจรจาประนอมหนี้ก่อน และหลังล้มละลาย) คดีแรงงาน เลิกจ้างไม่เป็นธรรม เรียกค่าชดเชย คดีครอบครัว ฟ้องหย่า ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ฟ้องขอรับรองบุตร ฟ้องแบ่งสินสมรส

คดีมรดก ฟ้องแบ่งมรดก คดีที่ดิน ฟ้องแบ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทางภาระจำยอม ทางจำเป็น คดีครอบครองปรปักษ์ คดีละเมิด เรียกค่าเสียหาย ตลอดจนรับเขียนอุทธรณ์ แก้อุทธรณ์ เขียนฎีกา แก้ฎีกา ขอพิจารณาคดีใหม่ ขอกันส่วน ขอรับชำระหนี้ เพิกถอนการขายทอดตลาด ร้องขัดทรัพย์ ร้องขอเฉลียหนี้คดี คดีอาญา เช่น คดีลักทรัพย์ คดีวิ่งราวทรัพย์ คดีฉ้อโกง คดียักยอกทรัพย์ คดีปล้นทรัพย์ คดีรับของโจร โกงเจ้าหนี้ คดีฆ่าคนตาย คดีข่มขืนกระทำชำเรา คดีพรากผู้เยาว์ คดีบุกรุก คดีขับรถโดยประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย คดีหมิ่นประมาท คดีปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม คดีแจ้งความเท็จ เบิกความเท็จ และคดียาเสพติดให้โทษ เป็นต้น

Visitors: 336,982